Jesteś tutaj

Procedura zgłaszania prac

PROCEDURA ZGŁASZANIA PRAC

1.  Prace do Konkursu mają prawo zgłosić wyłącznie:
          a. Katedry i Zakłady Wydziału;
          b. jednostki spoza Wydziału, w których realizowane były prace magisterskie studentów Wydziału.                  

2.  Każda Katedra i Zakład może zgłosić maksymalnie 25% prac magisterskich realizowanych w roku akademickim poprzedzającym edycję Konkursu.
3.  Uczestnikiem Konkursu może być absolwent Wydziału, który obronił swoją pracę magisterską z wynikiem bardzo dobrym.
4.  Prace zgłaszane są w zatwierdzonym terminie przez Radę Wydziału do Dziekanatu lub Sekretarza Konkursu.
5.  Zgłoszenie pracy uznane jest za kompletne, gdy:
          a. zgłaszany egzemplarz posiada zakrytą stronę tytułową w sposób uniemożliwiający odczytanie autora    pracy specjalną stronę tytułową (Załącznik 1);
          b. do pracy dołączony jest wypełniony Formularz zgłoszeniowy (Załącznik 2).