Jesteś tutaj

Procedura zgłaszania prac

 

  1. Prace zgłaszają Katedry i Zakłady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostki z poza Wydziału, w których są realizowane prace magisterskie przez studentów Wydziału.
  2. Prace zgłaszane są w ustalonym terminie (do pobrania ze strony internetowej Wydziału www.wf.wum.edu.pl, link – konkurs prac magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym) do Dziekanatu  z wydrukiem wypełnionego niezbędnymi danymi formularza zgłoszeniowego - Załącznik 1a.
  3. Każda praca powinna mieć zasłoniętą stronę tytułową (uniemożliwiającą odczytanie) stroną tytułową Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Załącznik 2a.
  4. Każda Katedra i Zakład może zgłosić maksymalnie 25% prac realizowanych w danej jednostce organizacyjnej.
  5. Prace przejmuje Komitet Organizacyjny i nadaje im celem utajnienia odpowiedni identyfikator.
  6. Powołane Jury Konkursu wraz z Komitetem Organizacyjnym kwalifikuje prace kierunku Farmacja do grup tematycznych i z pracami kierunku Analityka Medyczna przekazuje Zespołom Recenzentów.