Jesteś tutaj

Terminarz Konkursu 2018/2019

Terminarz 56. Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja

do 05.12.2019 r.
(czwartek)
Zgłaszanie prac magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym WUM w roku akademickim 2018/19
do Dziekanatu lub Sekretarza KPM dr Marzenny Klimaszewskiej
     Procedura zgłaszania prac znajduje się na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego w linku Konkurs Prac Magisterskich
 •    Każda Katedra, Zakład może zgłosić maksymalnie 25% prac realizowanych w danej jednostce organizacyjnej.
     Do konkursu zgłaszane są prace  magisterskie, które uzyskały ocenę - bardzo dobry.

06.12.2019 r.        (piątek)

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego w celu przypisania nadesłanych prac (w drodze losowania) Zespołom Recenzentów.
Spotkanie w Dziekanacie o 11.00.
do 20.01.2020 r.
(poniedziałek) 
Zwrot recenzji przez zespoły oceniające do Sekretarza KPM.
24.01.2020 r.
(piątek)
Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu.
09.03-11.03.2020 r.  
Sesja plakatowa

Plakat o maksymalnym rozmiarze 707 x 1000mm (Format B1) powinien zawierać cel pracy, metodykę badań, wyniki badań, wnioski oraz piśmiennictwo.

Zawieszanie plakatów 09.03.2020 r. (poniedziałek), na specjalnie w tym celu przygotowanych tablicach, które zostaną ustawione w holu przy Auli Wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka w Centrum Dydaktycznym (1 piętro).
10.03.2020 r.
(wtorek)
Dyskusja przy plakatach członków Jury z autorami prac o godz. 10:00 w holu przy Auli Wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka w Centrum Dydaktycznym (1 piętro).
11.03.2020 r.
(środa)
Finał Konkursu godz. 10:00, Aula Wykładowa A
im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne;  obecność studentów IV, V  roku obowiązkowa.

Kierunki: