Jesteś tutaj

Wytyczne do oceny prac w sesji plakatowej i referatowej

Załącznik nr 4

Zasady oceny punktowej prac w sesji plakatowej i referatowej
Konkursu Prac Magisterskich kierunku Analityka Medyczna

SESJA PLAKATOWA

Kryteria

Punkty

1. Szata graficzna plakatów

0 – 3

3. Umiejętność dyskusji nad wynikami w bezpośredniej rozmowie

0 – 3

 

 

SESJA REFERATOWA

Kryteria

Punkty

1. Nowatorstwo i oryginalność tematyki pracy, uzasadnienie celu pracy

0 – 5

2. Stopień trudności tematu i zastosowanej metodyki badawczej

0 – 5

3. Wartość naukowa i/lub wartość praktyczna (diagnostyczna) wyników pracy

0 – 5

4. Ocena właściwego doboru treści oraz układu logicznego prezentacji

0 – 5

5. Ocena formy słownej wystąpienia:

     - wykorzystanie terminologii naukowej w wystąpieniu

     - umiejętność skierowania tekstu wystąpienia do słuchaczy

     - czas trwania wystąpienia – do 15 minut

0 – 5