Strona główna

Finał  Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich wykonanych w roku akademickim 2017/2018
na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

55.Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja 9. Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich dla kierunku Analityka Medyczna

Gratulacje od Sponsora