Jesteś tutaj

Terminarz X Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

Terminarz X Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich
dla kierunku Analityka Medyczna.

Drugi tydzień   11.2019 r.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego, mające na celu przygotowanie planu działania w przygotowaniach do Finału Konkursu Prac Magisterskich.
do 30.11.2019 r.
(sobota)
Zgłaszanie prac magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym WUM w roku akademickim 2018/2019 do Dziekanatu Sekretarza KPM

3.12.2019 r.
(wtorek)           
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Konkursu kierunku Analityka Medyczna w celu podziału prac oraz wyznaczenie recenzentów
do 05.01.2020 r.
(niedziela)
Zwrot recenzji przez zespoły oceniające do Sekretarza KPM
do 10.01.2020 r.
(piątek)
Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu
16.03-27.03.2020 r.Sesja plakatowa (publiczna prezentacja plakatów)

27.03.2020 r. (piątek)

Finał Konkursu – Analityka Medyczna, godz. 10:00, Aula Wykładowa im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne;
obecność studentów I, II, III, IV, V roku obowiązkowa