Jesteś tutaj

Terminarz

 Terminarz 53. Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja i

  7. Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Analityka Medyczna.

 • do 10.11.2016 r.  (czwartek)    Zgłaszanie prac magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym WUM w roku akademickim 2015/16 do Dziekanatów lub Sekretarzy KPM
  •     Procedura zgłaszania prac znajduje się na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego w linku
                Konkurs Prac Magisterskich
  •     Każda Katedra, Zakład może zgłosić maksymalnie 25% prac realizowanych w danej jednostce
       organizacyjnej
 • 14.11.2016 r.(poniedziałek)     Spotkanie Jury Konkursu kierunku Farmacja w celu podziału prac na poszczególne kategorie oraz wyznaczenie recenzentów (spotkanie o godz. 11:00 w Dziekanacie)
 • do 19.12.2016 r. (poniedziałek)     Zwrot recenzji przez zespoły oceniające do Sekretarzy KPM dla kierunków
                                                    Farmacja i Analityka Medyczna
 • 23.12.2016 r.  (piątek)  Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu
 • 20.02 - 02.03.2017 r.    Sesja plakatowa
 • 02.03.2017 r.  (czwartek)    Dyskusja przy plakatach
 • godz. 10:00 dla kierunku  Analityka Medyczna
 • godz. 11:00 dla kierunku Farmacja
 • 15.03.2017 r. (środa)       Finał Konkursu – Farmacja, godz. 10:00,
                                      Aula Wykładowa im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne;
                                      obecność studentów IV, V i VI roku studiów obowiązkowa
 • 16.03.2017 r. (czwartek)   Finał Konkursu – Analityka Medyczna, godz.10:00,
                                       Aula Wykładowa im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne;
                                       obecność studentów I
  , II, III, IV  i V roku studiów obowiązkowa