Strona główna Konkursu

Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego organizowany jest corocznie dla studentów po obronie pracy magisterskiej. Jego celem jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promowanie młodych, uzdolnionych absolwentów naszego Wydziału. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Studentów we współpracy z Władzami Uczelni i Wydziału.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, terminarzem oraz zasadami składania prac.