Jesteś tutaj

Terminarz

Warszawa, dnia 29.01.2018 r.

Kierownicy Katedr i Zakładów oraz Pracownicy
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
      W imieniu władz Oddziału Medycyny Laboratoryjnej WUM, Samorządu Studenckiego oraz Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych mam zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Naukową, w ramach której odbędzie się VIII Finał Konkursu Prac Magisterskich Analityki Medycznej oraz II Ogólnopolski Studencki Kongres Medycyny Laboratoryjnej. Konferencja odbędzie się 1 marca 2018 roku o godzinie 9.00 w auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a.
    Wykłady gościnne wygłoszą Pani Profesor dr hab. nauk med. Leonora Bużańska, kierownik Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych Polskiej Akademii Nauk, która wygłosi wykład pt. „Organoidy - nowe narzędzie /in vitro/ w diagnostyce i terapii” oraz Pani Dr hab. n. med. Olga Ciepiela, która zaprezentuje pracę pt. "Zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe- krótka droga od odkrycia naukowego do kliniki".

Z wyrazami szacunku

        Prodziekan
ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej 
Prof. dr hab. Grażyna Nowicka

Program Konferencji
VIII  Konkursu Prac Magisterskich Analityki Medycznej.Terminarz VIII Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Analityka Medyczna.

do 10.11.2017r.
(piątek)
Zgłaszanie prac magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym WUM w roku akademickim 2016/2017 do Dziekanatu lub Sekretarza KPM
•    Procedura zgłaszania prac znajduje się na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego w linku Konkurs Prac Magisterskich Analityki Medycznej
14.11.2017r.
(wtorek)
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Konkursu kierunku Analityka Medyczna w celu podziału prac oraz wyznaczenie recenzentów
do 18.12.2017r.
(poniedziałek)
Zwrot recenzji przez zespoły oceniające do Sekretarza KPM
22.12.2017r.
(piątek)
Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu
23.02 - 02.03. 2018r.Sesja plakatowa (publiczna prezentacja plakatów)

1.03.2018r.(czwartek)

Finał Konkursu – Analityka Medyczna, godz. 9:00, Aula Wykładowa im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne;
obecność studentów I, II, III, IV, V roku obowiązkowa