Jesteś tutaj

Procedura zgłaszania prac

Uwaga !


Drodzy Absolwenci,
W bieżącej edycji Konkursu Prac Magisterskich, w celu uproszczenia procedur, NIE TRZEBA przynosić Prac Magisterskich do Dziekanatu, lecz wystarczy przesłać pracę w formacie pdf wraz ze zeskanowanymi załącznikami na adres e-mail: kpm.analitykamed@gmail.com do dnia 6 grudnia 2019 roku !

Zgłaszanie prac 
1. Prace zgłaszają Katedry i Zakłady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM, oraz jednostki z poza Wydziału, w których są realizowane prace magisterskie przez studentów kierunku Analityka Medyczna. 
2. Prace zgłaszane są do dziekanatu w formie zakodowanej, nieutajniony jest jedynie tytuł pracy (Załącznik nr 1). Do każdej pracy powinien być dołączony wydruk wypełnionego niezbędnymi danymi Formularza Zgłoszeniowego (Załącznik nr 2). Wersja elektroniczna formularza musi być jednocześnie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Komitet Organizacyjny. 
3. Przesłanie formularza w wersji elektronicznej jest równoznaczne ze zgłoszeniem pracy na Konkurs. 
4. Prace przejmuje Komitet Organizacyjny i przekazuje je Zespołom Recenzentów. 

Załącznik 1 – wzór strony tytułowej Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich Analityka Medyczna
Załącznik 2 – wzór formularza zgłoszeniowego dla kierunku Analityka Medyczna


Ocena prac
1. Oceny prac konkursowych dla kierunku Analityka Medyczna dokonuje się wg zasad podanych w Załączniku nr 3 i w Załączniku nr 4 zamieszczonych w Regulaminie Konkursu.