Jesteś tutaj

Aktualności

54. Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja

7 marca br. wyłoniono zwycięzców 54. Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich wykonanych w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  spośród studentów kierunku farmacja.

Wyniki 54. Finału Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja

Kierunki: 

Terminarz Konkursu 2016/2017

Terminarz 54. Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja

do 10.11.2017r.
(piątek)
Zgłaszanie prac magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM w roku akademickim 2016/17 do Dziekanatu lub Sekretarza KPM
•    Procedura zgłaszania prac znajduje się na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego w linku Konkurs Prac Magisterskich
•    Każda Katedra, Zakład może zgłosić maksymalnie 25% prac realizowanych w danej jednostce organizacyjnej.
14.11.2017r.
(wtorek)
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego w celu przypisania nadesłanych prac (w drodze losowania) Zespołom Recenzentów.
Spotkanie w Dziekanacie o 11.00.
do 18.12.2017r.
(poniedziałek) 
Zwrot recenzji przez zespoły oceniające do Sekretarza KPM.
22.12.2017r.
(piątek)
Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu.
23.02 - 02.03. 2018r.Sesja plakatowa
Plakat o maksymalnym rozmiarze 90 x 120cm powinien zawierać cel pracy, metodykę badań, wyniki badań, wnioski oraz piśmiennictwo
01.03.2018r.
(czwartek)
Dyskusja przy plakatach członków Jury z autorami prac
godz. 10:00.
07.03.2018r.
(środa)
Finał Konkursu godz. 10:00, Aula Wykładowa A
im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne;
obecność studentów IV, V, VI roku obowiązkowa.

Kierunki: