Jesteś tutaj

Wytyczne dla recenzentów

Załącznik nr 3

Zasady oceny punktowej prac przez Zespoły Recenzentów w pierwszym etapie
Konkursu Prac Magisterskich kierunku Analityka Medyczna


Zakodowane prace magisterskie (opatrzone hasłem) ocenia zespół recenzentów w poszczególnych grupach tematycznych na podstawie następujących kryteriów:

Kryteria

Punkty

1. Oryginalność tematu, celu pracy oraz elementy nowatorskie

0 – 6

2. Stopień trudności tematu i zastosowanej metodyki badań

0 – 8

3. Wartość naukowa wyników pracy

0 – 10

4. Możliwość wykorzystania wyników w praktyce

0 – 6

5.Umiejętność przeprowadzania dyskusji w oparciu o piśmiennictwo krajowe   i zagraniczne,       aktualność cytowanej literatury

0 – 6

6. Redakcja pracy, forma, język, poprawność rysunków i tabel

0 – 4

Wyłonienie I, II i III miejsca w grupie tematycznej odbywa się na podstawie uzyskanej sumy liczby punktów przyznanych przez zespół recenzentów